Lär känna oss

Det här är 54U

54U grundades år 2000 av en grupp konsulter, som ville skapa ”ett företag och arbetsplats där de själva skulle vilja vara anställda”. Den tanken ligger fortfarande till grund för våra värderingar och genomsyrar både vårt interna arbete och vårt samarbete med kunderna.

54U Group består av två dotterbolag, 54U IT Consulting och 54U Partner. De båda bolagen har samma mål och värderingar och bedriver konsultverksamhet där det uppstår ett win win-värde för både medarbetare och kund. Våra nyckelområden för att lyckas med att skapa detta värde är att vi utvecklas individuellt och i våra team.

Bolaget 54U Fintech grundades ursprungligen som ett nischat bolag för betallösningar och med fokus på kunder inom specifikt branscherna bank, försäkring och finans. Med åren har vi successivt gått in i fler nya branscher i och med ökat antal nya kunder och utvecklande uppdrag till våra konsulter. Det ledde år 2021 till ett bolagsnamnbyte till 54U IT Consulting.

Vår kultur

Idag har 54U 11 anställda konsulter och flera partnerkonsulter och är på en fortsatt tillväxtresa. Vi erbjuder våra kunder seniora kompetenser inom produktutveckling, UX-design, krav, test, coachning av team och organisationer samt systemutveckling, både inom backend och frontend.

Bolaget präglas av en familjär stämning och en kultur som speglas av en modig och tillåtande miljö där vi kan testa våra vingar och där vi hjälper varandra att lyckas. Hållbarhet och långsiktig framgång genomsyrar vår vision. Vi eftersträvar frihet, flexibilitet och ständig utveckling, att vi har balans mellan privat- och arbetslivet samt att vi skapar förutsättningar och aktiviteter som främjar att vi har kul och mår bra på jobbet! Vi har personlig utveckling i ständigt fokus och delar kompetens med varandra i teamet. Alla jobbar med att sätta företagets mål och riktning gemensamt – vi har tillit och inkludering i beslut.

Läs mer om våra kompetenser, uppdrag och hur det är att jobba med oss!

Utsedd till Länets företagare

Vi är stolta över att 54U IT Consulting och 54U Partner blev utsedda till Länets företagare 2023! Det är Sveriges Företag som delar ut bemärkelsen utifrån följande kriterier:

 • Krav på att bolaget är välskött
 • Kreditbetyg A-AAA
 • Vinstdrivande
 • Positiv vinstmarginal
 • Tillväxt
 • Bolaget får ej ha fått en registrerad betalningsanmärkning senaste 12 mån
 • Välskött styrelse
 • Ingen närliggande konkurs

Socialt engagemang

På 54U vill vi bidra lite extra med vad vi kan till samhället och stöttar olika organisationer regelbundet under året eller vid särskilda händelser. Vi lägger stor vikt vid möjlighet till utbildning för alla, ett av FNs 17 globala mål för hållbar utveckling (nr 4 ”Säkerställa inkluderande och rättvis utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla”) – det är en av många förutsättningar för jämställdhet och en god samhällsutveckling.

Här är några exempel på organisationer som 54U har skänkt gåvor till:

 • Aktiv Skola
  En organisation som tar ett brett grepp över skolan – en av vår tids viktigaste frågor.
 • Giving People
  Arbetar för att motverka ekonomisk utsatthet och den barnfattigdom som finns i Sverige.
 • Läkare utan gränser
  I denna tid av krig och humanitärt nödläge krävs enormt stora insatser och akut hjälp till vård, men även långsiktigt arbete.

Kom i kontakt med oss

Jeanette Aland

VD

jeanette.aland@54u.se
079-075 19 66

54u IT Consulting AB
54u Partner AB

Sara Bälter

Försäljningschef

sara.balter@54u.se
070-240 97 37

54u IT Consulting AB
54u Partner AB